Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

Št. 013-3/2015-1/101 Ob-1778/15 , Stran 634
Št. 013-3/2015-1/101 Ob-1778/15
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad) na podlagi četrtega odstavka 157.f člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08 in 110/13; v nadaljnjem besedilu: ZASP) objavlja
javni poziv
kolektivnim organizacijam za predlaganje enega člana in reprezentativnim združenjem uporabnikov za predlaganje dveh članov Sveta za avtorsko pravo
1. Svet za avtorsko pravo (v nadaljnjem besedilu: svet) je strokovni, neodvisni in nepristranski organ, ki v primeru spora med kolektivnimi organizacijami in reprezentativnimi združenji uporabnikov na podlagi prvega odstavka 157.e člena ZASP določi primerno tarifo za uporabo avtorskih del, odloča o drugem spornem vprašanju v zvezi s sklenitvijo skupnega sporazuma in preverja, ali je objavljeni skupni sporazum v skladu z določbami ZASP. Po 157.f členu ZASP sestavljajo svet predsednik in štirje člani. Po dva člana sveta predlagajo kolektivne organizacije in reprezentativna združenja uporabnikov. Pristojni organ, to je urad, objavi v Uradnem listu Republike Slovenije javni poziv kolektivnim organizacijam in reprezentativnim združenjem uporabnikov, da v treh mesecih predlagajo svoja člana sveta. Če kolektivne organizacije ali reprezentativna združenja uporabnikov tega ne storijo, predlaga manjkajočega člana urad. 2. Člani sveta morajo ob splošnih pogojih strokovnosti, neodvisnosti in nepristranskosti imeti univerzitetno izobrazbo, vsaj pet let delovnih izkušenj, znanje vsaj enega tujega jezika in znanje iz avtorskega prava. Člane sveta imenuje minister, pristojen za gospodarstvo. Minister, pristojen za gospodarstvo, lahko zavrne imenovanje predlaganega člana sveta, če predlagani član ne izpolnjuje navedenih pogojev. 3. Dva člana sveta, ki so jih predlagala reprezentativna združenja uporabnikov, in en član, ki so ga predlagale kolektivne organizacije, so odstopili s svoje funkcije člana sveta. 4. Urad zato poziva kolektivne organizacije, da skupaj predlagajo enega kandidata za člana sveta, in reprezentativna združenja uporabnikov, da skupaj predlagajo dva člana sveta. 5. Za vsakega kandidata morajo predlagatelji predložiti naslednje podatke: ime in priimek, potrdilo o pridobljeni univerzitetni izobrazbi ter dokazila, da ima kandidat vsaj pet let delovnih izkušenj, znanje vsaj enega tujega jezika in znanje avtorskega prava. 6. Če kolektivne organizacije ali reprezentativna združenja uporabnikov v treh mesecih od objave tega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije ne bodo predlagale kandidatov, ki izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje za člana sveta, bo manjkajočega člana sveta predlagal urad. 7. Predlog z oznako »Javni poziv« pošljite v treh mesecih od objave tega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana.
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino

AAA Zlata odličnost