Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

Ob-1773/15 , Stran 631
Ob-1773/15
Svet zavoda Varstveno delovnega centra Zagorje ob Savi, na podlagi 28. člena Statuta VDC Zagorje ob Savi, 34. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US:U-I-34/94, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) objavlja razpis za delovno mesto
direktorja/ice
javnega zavoda VDC Zagorje ob Savi
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje v skladu s 56. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS in 57/12). Mandat za razpisano delovno mesto traja 5 let, predvidoma od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2020. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, razvojni program dela VDC Zagorje ob Savi za mandatno obdobje ter življenjepis, pošljejo kandidati v roku osem dni po objavi, v zaprti ovojnici, s pripisom »Za razpis direktorja« na naslov: Svet zavoda VDC Zagorje ob Savi, Varstveno delovni center Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 59c, 1410 Zagorje ob Savi. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda VDC Zagorje ob Savi

AAA Zlata odličnost