Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2015 z dne 3. 4. 2015

Kazalo

Št.13/2015 Ob-1789/15 , Stran 606
Št.13/2015 Ob-1789/15
Na podlagi pravil o delovanju Garancijske sheme za Dolenjsko, sklepa Nadzornega odbora Garancijske sheme za Dolenjsko, objavlja Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: RC) v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) in občinami MO Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje in Žužemberk ter v sodelovanju z bankami NLB d.d., Raiffeisen banka d.d., Hranilnica LON d.d., Deželna banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Delavska hranilnica d.d., Abanka Vipa d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. in z ostalimi bankami, ki bodo še pristopile k projektu
razpis
kreditov za nova delovna mesta in obratna sredstva (Mikrokrediti) za leto 2015
1. Predmet razpisa Predmet razpisa so krediti za samozaposlitev podjetnikov začetnikov in fizičnih oseb z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki so realizirali samozaposlitev od 1. 1. 2014 dalje in v letu 2014 niso koristili mikrokredita RC ter krediti delodajalcem (do 50 zaposlenih) za nova delovna mesta realizirana od 1. 1. 2015 dalje ter krediti za obratna sredstva kreditojemalcem, ki so iz razpisanih sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko (v nadaljevanju: GSD) za leto 2015 prejeli kredit za nakup opreme ali ekološkega tovornega vozila. Prosilec lahko zaprosi za kredit za samozaposlitev le enkrat. Razpisana sredstva zagotavljajo ZRSZ in občine. Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 750.000 EUR, in sicer: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil oziroma s prenosom neporabljenih sredstev iz razpisa dolgoročnih kreditov in garancij Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za leto 2015. 2. Pogoji za prijavo Na razpis se lahko prijavijo: 1. osebe, ki so realizirale samozaposlitev od 1. 1. 2014 naprej, 2. delodajalci (do 50 zaposlenih), ki so od 1. 1. 2015 dalje za nedoločen čas oziroma čas odplačila kredita zaposlili osebo in pomeni zaposlitev povečanje števila zaposlenih pri delodajalcu, 3. posojilojemalci, ki so iz razpisanih sredstev GSD za leto 2015 prejeli kredit za nakup opreme ali ekološkega tovornega vozila. Prednost pri dodelitvi sredstev razpisa imajo prosilci iz 1. in 2. točke, ki so realizirali samozaposlitev ali novo zaposlitev s posredovanjem ZRSZ. Prosilec lahko zaprosi za kredit za isti namen (investicijo) le enkrat. Prosilec mora imeti sedež na območju občine, ki sodeluje v razpisu. Izjemoma se lahko kredit odobri iz sredstev druge občine v regiji JV Slovenija, kolikor ima prosilec v tej občini poslovno enoto, v kateri zaposluje vsaj ½ zaposlenih oseb (s stalnim bivališčem v omenjeni občini) za nedoločen čas in ima tudi novo zaposlena oseba stalno bivališče v tej drugi občini oziroma pri kreditu za obratna sredstva se investicija izvaja v omenjeni občini. Če delodajalec v času, za katerega je prejel kredit, zmanjša število zaposlenih in v roku enega meseca ne zaposli drugega delavca za nedoločen čas oziroma čas odplačila kredita, je dolžan še neodplačani del kredita vrniti naenkrat, najpozneje v mesecu dni, če odbor za odobritev posojil ne odloči drugače. 3. Kreditni pogoji Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4. Vloga Vlogo za kredit lahko prosilec prejme na Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba je Polona Kovač-Brulc, tel. 07/337-29-87 in v Razvojnem centru Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, kontaktna oseba Mašenjka Hvala, tel. 01/895-06-10. Vlogo lahko prosilci dobijo tudi na spletni strani, www.rc-nm.si. Izpolnjene vloge z vso potrebno dokumentacijo se oddajo na zgoraj navedenih mestih. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz razpisa, bodo zavrnjene. 5. Rok za oddajo vlog Razpis je odprt do 31. 12. 2015. Prosilci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne vloge oddane do 5. dne v tekočem mesecu, bodo obravnavane najkasneje do konca tekočega meseca. Popolne vloge bosta obravnavala Odbor za odobritev posojil in garancij ter banka enkrat mesečno. RC bo prosilce pisno obvestil z odločitvijo pristojnih organov v 15. dneh po sprejemu odločitve na odboru.
Razvojni center Novo mesto d.o.o.

AAA Zlata odličnost