Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

In 38/2014 Os-1589/15 , Stran 594
In 38/2014 Os-1589/15
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni sodnici Nataliji Lebar v izvršilni zadevi upnika Jožefa Krampelj, Juršinci 65, Juršinci, ki ga zastopa odvetnika pisarna Mayr & Pavlovič d.o.o. iz Ptuja, zoper dolžnico Jožefo Ranzinger, Indersdorferstrasse 33a, DE 8089 München, zaradi izpraznitve in izročitve nepremičnine dne 10. 2. 2015 sklenilo: Odvetnik Danilo Hari, postavljen za začasnega zastopnika s sklepom opr. št. In 38/2014 z dne 5. 2. 2015 se razreši. Dolžnici Jožefi Ranzinger, Indersdorferstrasse 33a, DE 8089 München, se v predmetni izvršilni zadevi na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavlja začasni zastopnik Ritonja Špilak Andreja, odvetnica iz Murske Sobote. Začasna zastopnica ima v postopku za katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica do dneva postavitve in vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti dne 10. 2. 2015

AAA Zlata odličnost