Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

VL 14935/2015 Os-1664/15 , Stran 594
VL 14935/2015 Os-1664/15
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Banke Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku Damjanu Jalševac, Kuštrinova ulica 9, Ljubljana, ki jo zastopa začasni zastopnik Katja Potočar, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 2.118,42 EUR, sklenilo: dolžniku Damjanu Jalševac, Kuštrinova ulica 9, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Katja Potočar, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 12. 3. 2015

AAA Zlata odličnost