Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

VL 180535/2014 Os-1623/15 , Stran 594
VL 180535/2014 Os-1623/15
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Hypo Alpe-Adria-bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, ki ga zastopa odv. David Gradišek, Glavni trg 20, Kranj, proti dolžniku Alojzu Škraban, Zagrebška cesta 72, Maribor – dostava, ki ga zastopa zak. zast. zač. zastop. Maja Matjaž, Ul. heroja Bračiča 18/II, Maribor – dostava, zaradi izterjave 13.712,21 EUR, sklenilo: dolžniku Alojzu Škraban, Zagrebška cesta 72, Maribor – dostava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Maja Matjaž, Ul. heroja Bračiča 18/II, Maribor. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 4. 3. 2015

AAA Zlata odličnost