Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

VL 157014/2014 Os-1540/15 , Stran 594
VL 157014/2014 Os-1540/15
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Elektro Celje energija, podjetje za prodajo elektrike in drugih energentov, svetovanje in storitve, d.o.o., Vrunčeva ulica 2A, Celje, ki ga zastopa zak. zast. Mag Mitja Terče, proti dolžniku Pavlu Firbas, Velike Malence 12, Krška vas, ki ga zastopa zak. zast. Klakočar Bojan – odvetnik, Cesta krških žrtev 12B, Krško, zaradi izterjave 238,82 EUR, sklenilo: dolžniku Pavlu Firbas, Velike Malence 12, Krška vas, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Klakočar Bojan, Cesta krških žrtev 12/b, 8270 Krško. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 13. 2. 2015

AAA Zlata odličnost