Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

I 1535/2013 Os-1080/15 , Stran 594
I 1535/2013 Os-1080/15
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika: Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana, proti dolžniku Dejanu Kokošinek, Zaloška cesta 69, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa zač. zast. Anton Grilc, Dalmatinova 2, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave nadomestila preživnine, sklenilo: dolžniku Dejanu Kokošinek, EMŠO: 0607972500315, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Anton Grilc, Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 9. 1. 2015

AAA Zlata odličnost