Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

P 13/2015 Os-1545/15 , Stran 593
P 13/2015 Os-1545/15
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke: Janka Radovič, Preloka 9, Vinica, ki ga zastopa Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko: Neznani dediči po pok. Žunič Mariji, nazadnje stanujoči Žuniči 6, Adlešiči, zaradi ugotovitve lastninske pravice pcto 100,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 18. februarja 2015, postavilo začasnega zastopnika Neznanim dedičem neznanega bivališča po pok. Žunič Mariji, nazadnje stanujoči na naslovu Žuniči 6, Adlešiči. Začasni zastopnik je Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke Neznane dediče neznanega bivališča po pok. Žunič Mariji, nazadnje stanujoči na naslovu Žuniči 6, Adlešiči, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 18. 2. 2015

AAA Zlata odličnost