Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

P 12/2015 Os-1543/15 , Stran 593
P 12/2015 Os-1543/15
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajnem sodniku Jožetu Petrovčiču v pravdni zadevi tožeče stranke: 1. Kristina Mihelič, Trdinova ulica 5C, Novo mesto, 2. Makarij Mihelič, Pod Srobotnikom 39A, Straža in 3. Marijan Mihelič, Kurirska steza 1, Črnomelj, ki jih zastopa Alojz Poljšak, odvetnik v Črnomlju, zoper toženo stranko: 1. Neznani dediči po pok. Štraus Josipini, nazadnje stanujoči v ZDA, 2. Neznani dediči po pok. Kolenc Katarini, nazadnje stanujoči v ZDA, 3. Neznani dediči po pok. Perko Ani, nazadnje stanujoči v ZDA in 4. Neznani dediči po pok. Stanku Ivetu, nazadnje stanujočem v ZDA, zaradi ugotovitve lastninske pravice pcto 100,00 €, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku (v nadaljevanju: ZPP), dne 18. februarja 2015 postavilo začasnega zastopnika Neznanim dedičem neznanega bivališča po pok. Štraus Josipini, nazadnje stanujoči v ZDA, Neznanim dedičem neznanega bivališča po pok. Kolenc Katarini, nazadnje stanujoči v ZDA, Neznanim dedičem neznanega bivališča po pok. Perko Ani, nazadnje stanujoči v ZDA in Neznanim dedičem neznanega bivališča po pok. Stanku Ivetu, nazadnje stanujočem v ZDA. Začasni zastopnik je Luka Jukič, odvetnik v Črnomlju. Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke Neznane dediče neznanega bivališča po pok. Štraus Josipini, nazadnje stanujoči v ZDA, Neznane dediče neznanega bivališča po pok. Kolenc Katarini, nazadnje stanujoči v ZDA, Neznane dediče neznanega bivališča po pok. Perko Ani, nazadnje stanujoči v ZDA in Neznane dediče neznanega bivališča po pok. Stanku Ivetu, nazadnje stanujočem v ZDA, do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bodo nastopili pred sodiščem oziroma dokler organ pristojen za socialne zadeve sodišču ne sporoči, da jim je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju dne 18. 2. 2015

AAA Zlata odličnost