Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

N 230/2013 Os-1605/15 , Stran 592
N 230/2013 Os-1605/15
Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Franc Slana in 2. Marija Kovačič, oba Koroška ulica 2c, Ljubljana, ki ju zastopa Odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec d.o.o., iz Ljubljane, zoper nasprotnega udeleženca Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana, ob udeležbi: 1. SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a, Ljubljana, 2. Nada Pranić, 3. Tatjana Studen, obe Koroška ulica 2c, Ljubljana, 4. Teodora Klein, Koroška ulica 2c, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec d.o.o. iz Ljubljane, 5. Slobodan Studen, 6. Andjelko Pranić, oba Koroška ulica 2c, Ljubljana, 7. Kaja Špiler, Južna cesta 105, Izola, 8. Marko Špiler, Ilirska 11, Ljubljana, 9. Zvonka Slavec, Kebetova 10, Kranj, 10. Lelja Marija Hočevar, 11. Matevž Hočevar, 12. Andraž Hočevar, vsi Koroška ulica 2c, Ljubljana in 13. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kozinc in partnerji o.p., d.o.o. iz Ljubljane, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 26. 2. 2015, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene z dne 7. 11. 1991, št. 1500/1-06/91, med prodajalcem Železniško gospodarstvo Ljubljana in kupcem Francijem Slano, in sicer za nepremičnino – stanovanje št. 9, v III. nadstropju, skupne površine 110,59 m2, v stavbi na naslovu: Ljubljana, Koroška ulica 2/C, povezani z zemljiško parcelo številka 330, v k.o. Bežigrad (2636). Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja Francija Slane.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 26. 2. 2015

AAA Zlata odličnost