Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

Št. 02110-5/2015-2 Ob-1700/15 , Stran 588
Št. 02110-5/2015-2 Ob-1700/15
Območna geodetska uprava Novo mesto, Novo mesto, Ljubljanska cesta 26, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/2006, 65/2007 – odločba US, 106/2010 – ZDoh-2H, 47/2012 – ZUKD-1A, 79/2012 – odločba US in 55/2013 – ZUKD-1B) poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrli Tončki Zečevič, solastnici parcele 1704 v katastrski občini 1476 Šentjernej, ki je bila v zemljiško knjigo leta 1923 vpisana kot stanujoča na naslovu Zagreb, Barantanski jarek 44, da se javijo v 30 dneh od objave oklica in vstopijo v postopek ureditve meje, ki ga vodi samostojni podjetnik Ivan Škedelj-Močivnik, Šentjernej, Cesta oktobrskih žrtev 48c, 8310 Šentjernej. Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva. Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Novo mesto dne 4. 3. 2015

AAA Zlata odličnost