Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2015 z dne 27. 3. 2015

Kazalo

Ob-1698/15 , Stran 575
Ob-1698/15
Svet zavoda Glasbene šole Črnomelj, Ulica Mirana Jarca 2, 8340 Črnomelj, na podlagi sprejeta sklepa na svoji 2. korespondenčni seji z dne 17. 3. 2015 in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, razpisuje delovno mesto ravnatelja. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/ 07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF IN in 57/12 – ZPCP-2D). Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela bo dne 1. 9. 2015. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (izobrazba, naziv, opravljen strokovni izpit, opravljen ravnateljski izpit, program vodenja zavoda, delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju, kratek življenjepis, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču izven kraja prebivališča zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Glasbene šole Črnomelj, Ulica Mirana Jarca 2, 8340 Črnomelj z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”. Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Črnomelj

AAA Zlata odličnost