Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

, Stran 526
Drugo preklicujejo
ALFA EXTRA d.o.o. Kozina, Tublje pri Hrpeljah 10, Kozina, dovolilnice, št. 4577, 4582, 4594, oznaka države 070, BiH. gnd-335093 Debenjak Albin Mihael, Ul. bratov Vošnjakov 10, Celje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500036859000, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnz-335096 Franjo Marina, Vrhovnikova ulica 7, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 31120262, izdala Fakulteta za farmacijo, Ljubljana. gno-335082 Ganza Andrej, Dunajska 419, Ljubljana - Črnuče, potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za odgovorno osebo, št. 801988, izdalo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, leto izdaje 2012. gnr-335083 Janez Let d.o.o., Ulica Juša Kozaka 1, Ljubljana, spričevalo o plovnosti, št. 959, Piper PA-34-200, serijska št. zrakoplova 34/7250186. gnh-335089 Koželj Urška, Škoflekova ul. 8, Vojnik, študentsko izkaznico, št. 22090031, izdala Fakulteta za šport. gny-335097 O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17, Brestanica, licenco št. GE000421/02279/010, za vozilo mercedes, reg. št. LJ AC 422. gnv-335100 Palavrič Mirza, Žabjek 25, Trbovlje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500027429000, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnb-335095 Pavlič Metka, Pameče 180, Slovenj Gradec, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500035270000, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gni-335088 Portić Dominika, Skorno 42, Šmartno ob Paki, študentsko izkaznico, št. F0003458, izdala Univerza Ljubljana, Filozofska fakulteta. gnj-335091 PROFA TRANSPORT, d.o.o., Celjska cesta 47, Rogatec, licenco šr. GE000478/06594/002, za vozilo DAF, reg. št. MB AE 300. gnw-335099 Sefič David, Jermanka 4, Bled, licenco za vozilo 013183/001, reg. št. KR HZ-480. gnm-335084 Subotič Božidar, Raičeva ulica 43/a, Ljubljana, člansko izkaznico o uporabi slovenskega znakovnega jezika, št. 0752, izdal Center za socialno delo, OE Bežigrad. gne-335092 Tomažin Vito, Dolenji Lazi 27, Ribnica, študentsko izkaznico, št. 63100291, izdala Univerza Ljubljana. gnx-335098 Vrejzović Samir, Tacenska cesta 9, Ljubljana - Šentvid, certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji za voznika v cestnem prometu, izdala Agencija za promet 14. 2. 2008. gnk-335086