Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

N 11/2014 Os-1539/15 , Stran 524
N 11/2014 Os-1539/15
Okrajno sodišče v Sevnici je s sklepom opr. št. N 11/2014 z dne 2. 3. 2015, nasprotnega udeleženca Jožefa (Jožeta) Božnarja, roj. 16. 3. 1923 v Škofji Loki, nazadnje stanujočega Slančji Vrh 10, Tržišče, razglasilo za pogrešanega od 2. svetovne vojne. Skrbništvo za pogrešanega bo opravljal Center za socialno delo Sevnica. Sodišče poziva pogrešanega, da se oglasi in tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica z opozorilom, da bo po poteku roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sevnici dne 2. 3. 2015