Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

D 202/2014 Os-1347/15 , Stran 524
D 202/2014 Os-1347/15
Pred Okrajnim sodiščem v Slovenskih Konjicah je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Mihaelu Pristovniku, sinu Mihaela Brbreta, rojenem dne 3. 10. 1949, državljanu Republike Slovenije, poročenem, nazadnje stanujočem Zbelovska gora 147, Loče, umrlem dne 26. 11. 2014. Vsi dediči I. dednega reda so se odpovedali dediščini, sodišču pa dediči II. oziroma III. dednega reda niso znani, zato je potrebno v skladu s prvim odstavkom 130. člena Zakona o dedovanju (ZD) izvesti oklic v Uradnem listu RS. Sodišče poziva osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se čim prej, najkasneje pa v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski sodišča, spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS priglasijo sodišču. Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika zapuščine in podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah dne 16. 1. 2015