Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

D 426/2014 Os-4270/14 , Stran 524
D 426/2014 Os-4270/14
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Alessandru Cancianiju, pok. Antonija, roj. 18. 5. 1947 – Trst, ki je umrl v Trstu dne 21. 1. 2013, v zemljiški knjigi je vpisan kot Aleksander Canciani, Viale Miramare 263, Trst, Italija in kot Alessandro Canciani, Via Potzzo Del Mare 1 (pri hiši Napoleon), 34100 Trst, Italija. Sodišče ne razpolaga s podatki o zapustnikovih dedičih, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče, da se v roku enega leta od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Sežani dne 16. 12. 2014