Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

D 13/2015 Os-1520/15 , Stran 524
D 13/2015 Os-1520/15
Na Okrajnem sodišču na Ptuju je v teku zapuščinski postopek po pok. Francu Sagadin, roj. 20. 11. 1882, državljanu FLRJ, umrlem 8. 1. 1959, nazadnje stanujočem Mihovce št. 16. Ker se ne ve ali je kaj pokojnikovih sorodnikov, ki bi bili poklicani k dedovanju, sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju (ZD), s tem oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica. Če se po preteku enega leta od objave tega oklica ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Ptuju dne 25. 2. 2015