Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

II D 1490/2014 Os-1367/15 , Stran 523
II D 1490/2014 Os-1367/15
V zapuščinskem postopku, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Mariboru, po dne 2. 9. 2014 umrlem Janezu (tudi Ivan) Helbingu, sinu Janeza, roj. 3. 6. 1921, drž. RS, samskem, upokojencu, nazadnje stan. Bezena 54, Ruše, pride v poštev kot dedinja po zapustniku tudi zap. hči Alojzija Veber, neznanega naslova. Sodišče zato poziva zap. hči Alojzijo Veber ter vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica, skladno z 206. členom Zakona o dedovanju, in sicer pod opr. št. II D 1490/2014. Po preteku enoletnega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 12. 2. 2015