Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

IV D 1999/2014 Os-1114/15 , Stran 523
IV D 1999/2014 Os-1114/15
V zapuščinski zadevi, opr. št. IV D 1999/2014 po pokojni Frančiški Vozel, rojeni 2. 5. 1931, umrli 8. 6. 2014, nazadnje stanujoči na naslovu Želimlje 19, Želimlje, Škofljica, državljanki Republike Slovenije, je naslovno sodišče odredilo izdajo oklica. Zapustnica je pred smrtjo napravila oporoko, ki pa je sodišče (še) ni razglasilo, saj razpolaga le s fotokopijo te oporoke. Zapustnica je bila ob smrti vdova. Njeni edini sin Navde Pavšek je umrl pred njo, brez potomcev. Imela je brata Frančiška Klemen, ki se je dedovanju po zapustnici odpovedal. Imela je še brata Antona Klemen, sestro Valentino Škrjanc, brata Alojza Klemen, ki so vsi že pokojni, ter sestro Gril Jožefo. Ker sodišče ne razpolaga s podatki, katere osebe bi prišle v poštev kot dediči po pokojnih zap. bratih in sestri, na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na sodni deski, na spletni strani sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 16. 1. 2015