Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

D 262/2012 Os-1306/15 , Stran 523
D 262/2012 Os-1306/15
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici Ireni Renier v zapuščinski zadevi po dne 6. 6. 2012 umrlem Srečku Smoletu, roj. 23. 6. 1959, nazadnje stan. Pot na Polšco 15, Krško, podaje naslednji oklic: Zakoniti dediči, dediči tretjega dednega reda po pokojnem Srečku Smoletu, roj. 23. 6. 1959, nazadnje stan. Pot na Polšco 15, Krško, katerih podatkov sodišče nima, se pozivajo, da v roku 1 leta od objave tega oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v Uradnem listu Republike Slovenije, priglasijo svoje pravice do zapuščine. Po poteku tega roka, bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem dne 5. 2. 2015