Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

D 145/2013 Os-4255/14 , Stran 523
D 145/2013 Os-4255/14
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojnem Tišlarič Francu, sinu Franca, roj. 14. 2. 1956, upokojencu, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stanujočem v Gorenju 10, umrlem 26. 3. 2013 ravno tam. Doslej so se dediščini odpovedali vsi dediči prvega in drugega dednega reda. Dediči tretjega dednega reda, to pa so zapustn. strici in tete ter potomci pred zapustnikom umrlih zapustn. stricev in tet, pa so sodišču neznani. Glede na zgoraj navedeno sodišče s tem oklicem poziva vse zapustn. strice in tete ter potomce pred zapustnikom umrlih zapustn. stricev in tet (zapustn. bratrance in sestrične oziroma njihove potomce), da se v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani tukajšnjega sodišča in na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasijo ter uveljavljajo svojo pravico do dediščine. Po preteku oklicnega roka bo sodišče zaključilo zapuščinski postopek v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju dne 10. 12. 2014