Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

D 293/2013 Os-1575/15 , Stran 523
D 293/2013 Os-1575/15
Pri Okrajnem sodišču v Grosupljem je v teku zapuščinski postopek po pokojni Štefaniji Strand, rojeni 8. 12. 1928, umrli 21. 10. 2013, nazadnje stanujoči Zagradec 30, Zagradec. Zapustnica je lastnica nepremičnin s parc. št. *65/0, k.o. 1825 Zagradec, 267/3, k.o. 1825 Zagradec, 404/2, k.o. 1825 Zagradec, *168/0, k.o. 1825 Zagradec, 120/0, k.o. 1825 Zagradec, 1629/0, k.o. 1825 Zagradec, 1570/0, k.o. 1825 Zagradec, 1006/0, k.o. 1829 Veliko Globoko, *179/0, k.o. 1829 Veliko Globoko, 1768/3, k.o. 1830 Ambrus, 1768/4, k.o. 1830 Ambrus. Sodišče nima podatkov, ali je imel oče zapustnice Alojzij Strnad brate in sestre (dediči tretjega dednega reda). Sodišče zato z oklicem poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica. Če se po preteku enega leta ne bo zglasil noben dedič, bo sodišče odločilo na podlagi oporoke in zakona, glede dedičev tretjega dednega reda po materini strani zapustnice.
Okrajno sodišče v Grosupljem dne 25. 2. 2015