Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

D 750/2014 Os-1189/15 , Stran 523
D 750/2014 Os-1189/15
Pri Okrajnem sodišču v Celju je bil uveden zapuščinski postopek po pokojnemu Alojziju Percu, sinu Alojza, rojenemu 23. 4. 1923, državljanu Republike Slovenije, poročenemu, umrlemu 18. 2. 1997, s stalnim prebivališčem Paneče 40, Laško, nazadnje stanujočemu v Kanadi. Zapustnik je napravil oporoko, s katero je vse svoje premoženje v Sloveniji zapustil hčeri Mileni Bizjak. Kot nujna dediča pa prideta v poštev še dediča I. dednega reda, to je sin Bojan Perc in hči Suzana Perc, slednja rojena 23. 8. 1972, s podatki katerih pa sodišče ne razpolaga. Sodišču je znano le, da naj bi oba živela v Kanadi. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Če se dediči v določnem roku ne bodo priglasili, bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov v spisu.
Okrajno sodišče v Celju dne 15. 1. 2015