Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

VL 180735/2014 Os-1590/15 , Stran 521
VL 180735/2014 Os-1590/15
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Domplan, d.d., Bleiweisova cesta 14, Kranj, ki ga zastopa zak. zast. Vera Zevnik, Bleiweisova cesta 14, Kranj, proti dolžnici Nadji Florjančič, Cankarjeva 1, Tržič, ki jo zastopa začasna zastopnica odv. Renata Godnjov Špik, Kovorska 31, Tržič, zaradi izterjave 225,56 EUR, sklenilo: dolžnici Nadji Florjančič, Cankarjeva 1, Tržič, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica. Za začasno zastopnico se postavi odv. Renata Godnjov Špik, Kovorska 31, Tržič. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 26. 1. 2015