Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

VL 14833/2014 Os-1541/15 , Stran 521
VL 14833/2014 Os-1541/15
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki ga zastopa Branka Melinc, Miklošičeva 19, Ljubljana, proti dolžniku Aleksandru Jagodić, Jasenaš 40, Hrvaška, zaradi izterjave 1.030,70 EUR, sklenilo: dolžniku Aleksandru Jagodić, Jasenaš 40, Hrvaška, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Podjed Luka, Slovenska cesta 47, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 16. 2. 2015