Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

I 1363/2010 Os-1124/15 , Stran 521
I 1363/2010 Os-1124/15
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije, Dunajska cesta 21, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Klemnu Brlek, Tržaška cesta 40, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa zač. zast. odv. Boris Grobelnik, Dalmatinova 11, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave Preživnine, sklenilo: dolžniku Klemnu Brleku, EMŠO: 1004986500064, se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Boris Grobelnik, Dalmatinova 11, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 15. 1. 2015