Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

N 58/2012 Os-1368/15 , Stran 520
N 58/2012 Os-1368/15
Okrajno sodišče v Sežani je po okrajni sodnici Tatjani Marušič Kodele, v nepravdni zadevi predlagateljice Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana, zoper nasprotne udeležence: 1. Kraški Zidar d.d. – v stečaju, Kolodvorska ulica 1, Sežana, 2. Kljajić Stanija, Ulica I. Tankovske brigade 5, 6210 Sežana, 3. Miklavec Klavdij, Ulica I. Tankovske brigade 5, 6210 Sežana, 4. Čančar Andja, Vojkova ulica 10, 6210 Sežana, 5. Bratož Mislej Vilma, Kosovelje 1, 6221 Dutovlje, 6. Mislej Roman, Podbreg 39, 5272 Podnanos, 7. Brajdih Danila, Ulica I. Tankovske brigade 5, 6210 Sežana, 8. Ravbar Lucija, Ulica I. Tankovske brigade 5, 6210 Sežana, 9. Pečenko Franc, Ulica I. Tankovske brigade 5, 6210 Sežana, 10. Pečenko Marija, Ulica I. Tankovske brigade 5, 6210 Sežana, 11. Šuc Viktor, Ulica I. Tankovske brigade 5, 6210 Sežana, 12. Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, 13. Pangos Stanko, Ulica Nika Šturma 2, 6210 Sežana, 14. Race Kristina, Lokev 164/b, 6219 Lokev, 15. Stopar Andrej, Lokev 15/b, 6219 Lokev, 16. Milev Denko, Ulica Ivana Rozmana 7, 6210 Sežana, 17. Lamovšek Anica, Ulica I. Tankovske brigade 5, 6210 Sežana, 18. Vidmar Simon, Šmarje pri Sežani 86, 6210 Sežana, 19. Vidmar Irena, Šmarje pri Sežani 86, 6210 Sežana, 20. Ćosibegović Dino, Krpanova pot 1, 6210 Sežana, 21. Šabić Fikreta, Ulica I. Tankovske brigade 5, 6210 Sežana, 22. Marjanovič Vesna, Orlek 30, 6210 Sežana, 23. Hunjadi Ljubica, Ulica I. Tankovske brigade 5, 6210 Sežana, 24. Štok Silva, Majcni 2, 6210 Sežana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine dne 27. 12. 2013 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: kupne pogodbe št. 05K-1369/47/MR/79, sklenjene v Sežani dne 9. 6. 1978 med prodajalcem SGP »Kraški zidar« n.sol.o. Sežana, ki ga je zastopal glavni direktor Stane Fabjan in kupcem Samoupravna stanovanjska skupnost občine Sežana, ki ga je zastopal predsednik Mahnič Rado, overjene pri takratnem Občinskem sodišču v Sežani dne 16. 6. 1978, opr. št. OV I477/78, glede dvosobnega stanovanja št. 44, v izmeri 45,99 m2, ki se nahaja v IV. nadstropju na JZ delu stavbe z ID. št. 2455-786, na naslovu Ul. I. Tankovske brigade št. 5, Sežana. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave oklica v Uradnem listu RS, z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Občine Sežana.
Okrajno sodišče v Sežani dne 16. 2. 2015