Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

VL 52766/2013 Os-3204/13 , Stran 519
VL 52766/2013 Os-3204/13
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 52766/2013 z dne 12. 4. 2013, ki je postal pravnomočen dne 27. 4. 2013 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Domžalah, opr. št. VL 52766/2013, z dne 11. 6. 2013, ki je postal pravnomočen dne 22. 6. 2013 in zapisnika o rubežu nepremičnin izvršiteljice mag. Tatjane Krivec Tavčar, IZV 5/2013 z dne 20. 6. 2013, je bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo in je last Virijant Bojana, Maklenovec 3, Lukovica pri Domžalah, to je stanovanje št. 16, v III. nadstropju, na naslovu Maklenovec 3, Lukovica, zarubljena v korist upnika Lesnina LGM SI d.o.o., Proletarska cesta 4, Ljubljana, zaradi izterjave 1.786,81 EUR s pp. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Domžalah dne 12. 7. 2013