Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

SV 160/15 Ob-1687/15 , Stran 518
SV 160/15 Ob-1687/15
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Rozmana iz Idrije, Lapajnetova ulica 39, opr. št. SV 160/15 z dne 16. 3. 2015, je bilo stanovanje na naslovu Rožna ulica 2 A, Idrija, z identifikacijsko številko 2357-614-5, last Barbare Oblak, roj. 7. 12. 1979, stanujoče Gradnikova ulica 7, Idrija, kupljeno z notarskim zapisom prodajne pogodbe notarja Andreja Rozmana iz Idrije, oprav. št. SV 116/15 z dne 23. 2. 2015, zastavljeno v korist upnice – Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000,00 EUR s pripadki.