Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

SV 153/15 Ob-1647/15 , Stran 518
SV 153/15 Ob-1647/15
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Nine Češarek, opr. št. SV 153/15 z dne 12. 3. 2015, je bilo stanovanje št. 6, v prvem nadstropju stanovanjske hiše, na naslovu Turjaško naselje 2 v Kočevju, ki v skupni izmeri obsega 66,95 m2 s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, last kreditojemalke Kozina Mojce, pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe, o prodaji stanovanja št. 1/92, z dne 1. 7. 1992, sklenjene med Tiskarna Kočevski tisk kot prodajalcem in Seuček Josipom in Seučel Marijo kot kupcema, ter pogodbe o prodaji stanovanja z dne 28. 12. 2005, sklenjene med Seuček Miroslavom in Seuček Josipom kot prodajalcema in Kozina Mojco kot kupcem, zastavljeno v korist upnice UniCredit banka Slovenija d.d., matična številka 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 22.191,56 EUR s pripadki.