Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

Št. 60402-4/2015-7 Ob-1679/15 , Stran 508
Št. 60402-4/2015-7 Ob-1679/15
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1 in na podlagi pooblastila odvisne družbe SŽ – Infrastruktura d.o.o.: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana vabijo k nakupu premičnin: neuporabnega materiala. Vrsta posla: neuporabnega materiala. Lokacija: – SGD Ljubljana, lokacija Zalog, – SGD Ljubljana, lokacija Ljubljana, – SGD Ljubljana, lokacija Jesenice, – SGD Celje, lokacija Celje, – SGD Celje, lokacija Sevnica, – SGD Celje, lokacija Ponikva, – SGD Celje, lokacija Zidani most, – SGD Postojna, lokacija Nova Gorica – Prvačina, – SGD Postojna, lokacija Most na Soči, – SGD Maribor, lokacija Maribor – Tezno, – SGD Maribor, lokacija Dravograd, – SGD Maribor, lokacija Murska Sobota. Predmet prodaje obsega: – cca 205 ton neuporabnih tirnic, kretniških delov, DTM (odpadno železo), – negibnih zalog, odpisanih v letu 2014 (seznam materiala priložen pri navodilu za oblikovanje ponudbe). Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša: 43.050,00 EUR brez DDV-ja. Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 31. 3. 2015 ob 12. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Službe za nabavo in investicije (sejna soba 606). Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb. Zainteresirani ponudniki so v 10 dneh po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 11 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije, in sicer po faksu 01/29-14-833 ali po elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si Informacije na tel. 01/29-14-634.
Slovenske železnice, d.o.o.