Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

Ob-1649/15 , Stran 504
Ob-1649/15
Na podlagi 20. in 35. člena Statuta Obalnega doma upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria, je Svet Obalnega doma upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria, Krožna cesta 5, Koper, na svoji seji dne 26. 2. 2015 sprejel sklep o razpisu za imenovanje direktorja/direktorice. Za direktorja/direktorico je po določilih Statuta zavoda lahko imenovan/a kandidat/kandidatka, ki poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še: – VII. ali VI. stopnja strokovne izobrazbe v skladu z 56., 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu; – najmanj 5 let delovnih izkušenj; – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu; – zaželeno, da predloži vizijo in strategijo razvoja doma; – zaželeno je znanje italijanščine. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno dobo petih let. Rok za prijavo na razpis je 15 dni po objavi razpisa. Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, naj kandidati/tke pošljejo na naslov: Obalni dom upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria, Krožna cesta 5, 6000 Koper, z oznako »Svet zavoda – Razpis za direktorja« s pripisom »Ne odpiraj«. Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o izbiri v tridesetih dneh po zaključenem izbirnem postopku.
Svet Obalnega doma upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria