Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

Ob-1644/15 , Stran 504
Ob-1644/15
Na podlagi 33. in 34. člena Zakona o zavodih (ZZ) (Uradni list RS, št. 12/91, 81/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 12. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04), 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Velenje (Uradni vestnik Občine Velenje 026-002/93-01) in 32. člena Statuta Lekarne Velenje razpisna komisija Sveta javnega zavoda Lekarne Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje razpisuje delovno mesto direktorja/direktorice zavoda. Poleg splošnih pogojev, predpisanih v Zakonu o lekarniški dejavnosti, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje: – da imajo visokošolsko izobrazbo farmacevtske smeri z opravljenim strokovnim izpitom, – da imajo najmanj 5 let delovnih izkušenj v lekarniški dejavnosti, – da predložijo program dela in razvoja lekarniške dejavnosti zavoda. Direktor/direktorica zavoda bo imenovan/a za dobo 4 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Lekarna Velenje, razpisna komisija, Vodnikova 1, 3320 Velenje. Kandidate bomo o imenovanju obvestili v 15 dneh po končanem postopku.
Razpisna komisija Sveta javnega zavoda Lekarne Velenje