Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2015 z dne 20. 3. 2015

Kazalo

Št. 8451-6/2015-3 Ob-1672/15 , Stran 461
Št. 8451-6/2015-3 Ob-1672/15
Popravek
V javnem razpisu za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za obdobje od 1. 6. 2014 do 30. 4. 2015, Uprave RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 17 dne 13. 3. 2015, se besedilo v tretjem odstavku druge točke razpisa (Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj na javni razpis), popravi in se glasi: »V primeru, ko se za sofinanciranje prijavlja PGD z manj razvitega območja, ki je opredeljeno s Koeficienti razvitosti občin za leto 2015 (Ministrstvo za finance, št. 007-888/2014/13 z dne 5. 1. 2015) mora vlogo na razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za obdobje od 1. 6. 2014 do 30. 4. 2015 (v nadaljnjem besedilu: vloga) posredovati PGD neposredno, ne pa GZ v njegovem imenu«. Besedilo v prvem odstavku tretje točke razpisa (Merila za razdelitev sredstev), se popravi in se glasi: »Razdelitev sredstev za zagotavljanje enakomernega razvoja gasilskih enot: pri določitvi višine sofinanciranja se upošteva razvitost občin glede na indeks razvitosti občin, skladno s Koeficienti razvitosti občin za leto 2015 (Ministrstvo za finance, št. 007-888/2014/13 z dne 5. 1. 2015), kjer se kot manj razvite upoštevajo občine s koeficientom razvitosti enakim ali manjšim od 1, kar pomeni 109 občin (priloga), in sicer:«.
Uprava RS za zaščito in reševanje