Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015

Kazalo

IV P 2426/2014 Os-1483/15 , Stran 457
IV P 2426/2014 Os-1483/15
Okrajno sodišče v Ljubljani je po triažni sodnici Katarini Novšak Kaplan v pravdni zadevi tožeče stranke Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, zoper toženo stranko Vanja Pirnat, Tržaška cesta 40, Ljubljana, zaradi odpovedi najemne pogodbe, izpraznitve stanovanja in izročitve bivalne enote s pripadajočimi prostori (pcto. 295,92 EUR) ter plačilo 612,08 EUR, 19. 2. 2015 sklenilo: toženi stranki Vanji Pirnat, Tržaška cesta 40, Ljubljana, se v zadevi opr. št. IV P 2426/2014 na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasnega zastopnika. Za začasnega zastopnika se določi odvetnik Ivan Stošič, Slomškova 15, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 19. 2. 2015

AAA Zlata odličnost