Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2015 z dne 13. 3. 2015

Kazalo

Ob-1546/15 , Stran 432
Ob-1546/15
Svet zavoda Osnovne šole Miklavž na Dravskem polju, Cesta v Dobrovce 21, 2204 Miklavž na Dravskem polju, na podlagi sklepa z dne 26. 2. 2015 razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D). Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela je 1. 10. 2015. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku, s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja prebivališča – zoper njega/njo ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost) pošljite najkasneje v 8 dneh od objave razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Miklavž na Dravskem polju, Cesta v Dobrovce 21, 2204 Miklavž na Dravskem polju, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/co – Ne odpiraj«. Kandidat/ka mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda, ki temelji na razvojnem načrtu zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis. Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Miklavž na Dravskem polju

AAA Zlata odličnost