Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

N 282/2010 Os-1381/15 , Stran 377
N 282/2010 Os-1381/15
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajnem sodniku Juretu Likarju, v nepravdni zadevi predlagateljice Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., Dunajska c. 119, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec d.o.o. iz Ljubljane, zoper nasprotne udeležence: 1. Mercator, d.d., Dunajska c. 107, Ljubljana, 2. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenka Alenka Vogelnik, Štefanova ulica 1, Ljubljana, 3. Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Šubičeva 2, Ljubljana, 4. IBN-JT d.o.o., Planina 9, Kranj, 5. Žibret & Žibret d.o.o., Štefanova ulica 1, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Žibret, d.o.o. iz Ljubljane, 6. Terra Australis d.o.o., Resljeva cesta 44, Ljubljana, 7. Boris Ivanovič, Podreber 32, Polhov Gradec, ki ga zastopa pooblaščenka Alenka Vogelnik, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 8. Breda Brezovec, Brodarjev trg 10, Ljubljana, 9. Radojka Počivalšek, Jakčeva 32, Ljubljana, ob udeležbi: 1. Marjeta Bratkič, Levstikova 1, Ljubljana, 2. Jože Sečnik, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 3. Anton Vene, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 4. Goran Kanalec, Skapinova 11, Ljubljana, 5. Mitja Uhan, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 6. Jaka Lucu, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 7. Marta Terpin, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 8. Irena Primc Kožuh, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 9. Jurij Osole, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 10. Frančiška Novak, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 11. Ivana Kozamernik, Rimska cesta 7, Ljubljana, 12. Marko Ušaj, Štefanova ulica 3, Ljubljana, 13. Jerneja Jambrek Varga, Štefanova ulica 3, Ljubljana, 14. Jurij Gorišek, Štefanova ulica 3, Ljubljana, 15. Radmila Kiurski, Štefanova ulica 3, Ljubljana, 16. Aleksander Valenčič, Štefanova ulica 3, Ljubljana, 17. Peter Škerlavaj, Štefanova ulica 3, Ljubljana, 18. Barbka Krajc Pajor, Štefanova ulica 3, Ljubljana, 19. Stanislav Plut, Gortanova 3, Ljubljana, 20. Vladimir Leskovec, Štefanova ulica 3, Ljubljana, 21. Janja Pleterski, Jerihova 46, Velenje, 22. Monika Osvald, Goriška 17, Šempeter pri Gorici, 23. Ernest Pasutto, Podvozna cesta 34, Portorož, 24. Silvestra Modrej, Štefanova ulica 1, Ljubljana, 25. Milivoj Čuček, Štefanova ulica 1, Ljubljana, 26. Boris Thaler, Štefanova ulica 1, Ljubljana, 27. Marjeta Sreš, Štefanova ulica 1, Ljubljana, 28. Bojan Lenič, Škrilje 97, Ig, 29. Tanja Sibinčič, Brezje 3, Kranjska gora, 30. Ala Peče Kolarič, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 31. Aleš Sojar, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 32. Ljuba Primožič Vrhovac, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 33. Danica Colja, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 34. Vojko Kavčič, Štefanova ulica 1, Ljubljana, 35. Vanda Mušič Chapman, Župančičeva ulica 18, Ljubljana, 36. Zvonko Bregar, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 37. Aleksandra Berginc Lutman, Štefanova ulica 3, Ljubljana, 38. Staša Zalokar, Celovška cesta 100, Ljubljana, 39. David Šimon, Smrjene 93d, Škofljica, ki jih vse zastopa pooblaščenka Alenka Vogelnik, Štefanova ulica 1, Ljubljana, 40. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova ulica 5, Ljubljana, ki ga zastopa Silvan Jakin, odvetnik v Ljubljani, 41. Matilda Bulc, Cesta brigad 42, Novo mesto, 42. Barbara Bulc, Novakova 1, Ljubljana, 43. Gregor Bulc, Cesta brigad 42, Novo mesto, 44. Dušana Findeisen, Štefanova ulica 3, Ljubljana, 45. Irena Gubanc, Štefanova ulica 3, Ljubljana, 46. Mateja Gaber, Štefanova ulica 3, Ljubljana, 47. Marko Škerlavaj, Štefanova ulica 3, Ljubljana, 48. Uršula Iwaki, Štefanova ulica 3, Ljubljana, 49. Jasna Blaha, Štefanova ulica 1, Ljubljana, 50. Robert Blaha, Štefanova ulica 1, Ljubljana, ki jih vse zastopa Jure Debevec, odvetnik v Ljubljani, 51. Alenka Vogelnik, Štefanova ulica 1, Ljubljana, 52. Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Slovenska cesta 29, Ljubljana, 53. Primož Hauptman, Trubarjeva cesta 81, Ljubljana, 54. Maja Šoštarič, Štefanova ulica 1, Ljubljana, 55. Viljem Miran Pleterski, Jerihova 46, Velenje, 56. Janja Pleterski, Jerihova 46, Velenje, 57. Anja Kuhar, Malgajeva ulica 19, Ljubljana, 58. Ana Gorišek, Brezje pri Grosupljem 100, Grosuplje, 59. Boštjan Kavšek, Brezje pri Grosupljem 100, Grosuplje, 60. Bernard Primožič, Štefanova ulica 5, Ljubljana, 61. Banka Slovenije, Slovenska cesta 55, Ljubljana, ki jih vse zastopa Odvetniška pisarna Marija Bele Vatovec d.o.o. iz Ljubljane, 62. Marko Stupica, Puhtejeva ulica 10, Ljubljana (vročati na naslov: Štefanova ulica 1, Ljubljana), 63. Marko Filač, Dolenjska cesta 60, Ljubljana, 64. Naval Spycom d.o.o., Tržaška cesta 51A, Ljubljana, 65. E-Solventa d.o.o., Ljubljanska cesta 4, Ljubljana, 66. Marko Safran, Petrovče 60, Petrovče, 67. Tomo Safran, Petrovče 60, Petrovče, 68. Zadruga Nebotičnik z.b.o. Stefanova 3, Ljubljana, Štefanova ulica 3, Ljubljana, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, dne 3. 2. 2015 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 36-9/1976 z dne 8. 11. 1991 sklenjene po določilih stanovanjskega zakona med prodajalcem Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije in kupcem Milivoj Čuček, roj. 27. 9. 1930, stan. Kidričeva 1, Ljubljana, predmet pogodbe je 3,5-sobno stanovanje, locirano v 8. nadstropju, v izmeri 116,30 m2 in pripadajočim kletnim prostorom. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženca postopka Milivoja Čučka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 3. 2. 2015

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti