Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

SV 162/15 Ob-1477/15 , Stran 375
SV 162/15 Ob-1477/15
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič, opr. št. SV 162/15 z dne 26. 2. 2015, je nepremičnina z ident. številko dela stavbe 2144-1051-2- stanovanje št. 2, z uporabno površino dela stavbe 96,90 m2 oziroma 170,40 m2 neto tlorisne površine, ki se nahaja v stavbi z naslovom Bistrica 9, 4290 Tržič, s št. stavbe 2144-1051, stoječi na parc.št. 30/2, k.o. 2144 Bistrica, v solasti Simone Klemenc in Julija Klemenca, obeh Kovorska cesta 21, 4290 Tržič, vsakega do ½, na podlagi notarskega zapisa kupoprodajne pogodbe z dne 5. 2. 2015 opr. št. SV 93/15, notarke Mateje Andrejašič iz Kranja, zastavljeno v korist Gorenjske banke d.d., Kranj, Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj, matična številka: 5103061000, za zavarovanje terjatve v višini 85.000,00 EUR, s spremenljivo pogodbeno obrestno mero sestavljeno iz seštevka 6-mesečnega Euribor-ja in obrestnega pribitka v višini 2,70% letno, oziroma v skladu s kreditno pogodbo, z odplačilom v 240 zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade dne 28. 2. 2035, z vsemi ostalimi pripadki, zamudnimi obrestmi, obrestmi po povišani obrestni meri, pribitki, nadomestili ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve, ter z ostalimi pogoji, kot izhaja iz tega notarskega zapisa pogodbe o kreditu potrošniku z referenčno obrestno mero št. 641-76414398950788 in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve s hipoteko, s pravico upnice odpoklicati kredit v celoti in zahtevati njegovo takojšnje vračilo pred pogodbeno dogovorjenim rokom, skupaj z obrestmi in stroški.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti