Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

Ob-1488/15 , Stran 362
Ob-1488/15
Na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 34. in 35. člena Statuta Doma upokojencev Ptuj ter v skladu s sklepom Sveta Doma upokojencev Ptuj, sprejetim na 7. redni seji dne 25. 2. 2015, Svet zavoda razpisuje prosto delovno mesto: direktorja (m/ž) Doma upokojencev Ptuj. Kandidat za direktorja mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še pogoje, določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (v nadaljevanju ZSV), in sicer: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena ZSV in 5 let delovnih izkušenj ali – višja strokovna izobrazba iz 69. člena ZSV in 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih na področju socialnega varstva ali – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba druge družboslovne, zdravstvene ali medicinske smeri in pet let delovnih izkušenj, – opravljen strokovni izpit po ZSV, – opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje, oziroma ga je dolžan opraviti v roku 1 leta od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu mandat preneha na podlagi zakona, – ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, – zoper njega ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata. Pisne prijave z življenjepisom, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, dokazili o izpolnjevanju pogojev in Programom dela Doma upokojencev Ptuj za naslednje mandatno obdobje naslovijo kandidati/ke na Svet Doma upokojence Ptuj, Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj, z oznako “razpis za direktorja/ico – Ne odpiraj!” v roku 15 dni od dneva te objave. O izbiri bodo kandidati pisno obveščeni v roku, določenim z zakonom.
Svet Doma upokojencev Ptuj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti