Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

Ob-1476/15 , Stran 361
Ob-1476/15
Svet Centra za socialno delo Postojna, razpisuje na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2) ter 28. člena Statuta Centra za socialno delo Postojna in sklepa na 4. redni seji sveta zavoda z dne 25. 2. 2015, prosto delovno mesto direktorja/direktorice Centra za socialno delo Postojna. Za direktorja/direktorico centra je lahko po določilih 34 in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 451/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US U-I-34/98, 36/00 – ZPD-ZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 114/06 – ZUTPG, 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 5/08 – ZUTPG, 73/08 – ZUTPG, 57/12) in 29. člena Statuta Centra za socialno delo Postojna, ter veljavne sistematizacije, izbran/izbrana kandidat/kandidatka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje: – da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj, opravljen strokovni izpit iz področja socialnega varstva, ter Zakona o upravnem postopku ali – da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva, opravljen strokovni izpit iz področja socialnega varstva, ter Zakona o upravnem postopku in – da ima opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Ne glede na pogoje iz tretje alineje je lahko za direktorja/direktorico imenovan/a kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice. Mandat direktorja/direktorice traja 5 let in začne teči po tem, ko bo podano soglasje ustanovitelja k imenovanju. Nastop mandata je 1. 10. 2015. Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratek opis poklicne kariere z morebitnimi referencami pošljejo kandidati/ke na naslov: Svet Centra za socialno delo Postojna, Novi trg 6, 6230 Postojna, z oznako »Ne odpiraj – razpis za direktorja/direktorico«, v roku 15 dni od dneva objave. Nepopolnih vlog Svet zavoda Centra za socialno delo Postojna ne bo obravnaval. O izbiri bodo kandidati/ ke pisno obveščeni najpozneje v roku 30 dni od zaključka postopka izbire.
Svet Centra za socialno delo Postojna

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti