Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

Ob-1463/15 , Stran 361
Ob-1463/15
Na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) in sklepa Sveta Zavoda Vrtca Kurirček Logatec z dne 23. 2. 2015, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D). Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela je 1. 8. 2015. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Kandidati naj pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev pošljejo v zaprti ovojnici na naslov Svet zavoda Vrtca Kurirček Logatec, Notranjska cesta 7A, 1370 Logatec, s pripisom Ne odpiraj – prijava na razpis za ravnatelja, v roku 10 dni od objave tega razpisa. Vloga se bo štela za pravočasno, če bo s priporočeno pošiljko oddana na pošto zadnji dan roka. Kandidati morajo k vlogi priložiti: – potrdilo o izobrazbi, – potrdilo o nazivu, – dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, – dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu – kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najpozneje v enem letu po začetku mandata, – potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od 30 dni, – potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku, ki ne sme biti starejše od 30 dni, – najmanj 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju (dokazilo o delovnih izkušnjah), – program vodenja zavoda za mandatno obdobje, – kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj. Kandidati bodo pisno obveščeni o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Vrtca Kurirček Logatec

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti