Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2015 z dne 6. 3. 2015

Kazalo

Št. 478-59/2015-1 Ob-1535/15 , Stran 350
Št. 478-59/2015-1 Ob-1535/15
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
javno dražbo
prodaje nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javne dražbe vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. II. Opis predmetov prodaje: Stanovanja 1. Enosobno stanovanje na naslovu Tomšičeva ulica 52, št. 35 v Slovenski Bistrici, (nezasedeno), v PR, v izmeri Gurs 47,50 m2, s kletjo, k.o. 753 Slovenska Bistrica, št. stavbe 1161, posamezni del 1, celotni ID znak 753-1161-1, letnik 1979, Tablica MO 21055. Za stanovanje je izdelana EI (Energetski razred C). a. Ogled stanovanja: 18. 3. 2015 in 25. 3. 2015 od 11. do 13. ure. b. Izklicna cena: 31.590,00 EUR. 2. Dvosobno stanovanje s kabinetom na naslovu Tomšičeva ulica 38, št. 7 v Slovenski Bistrici, (nezasedeno), v III. nad. IV. etaža, v izmeri Gurs 88,60 m2, k.o. 753 Slovenska Bistrica, št. stavbe 1164, posamezni del 7, celotni ID znak 753-1164-7, letnik 1978, Tablica MO 20795. Za stanovanje je izdelana EI (Energetski razred C). a. Ogled stanovanja: 18. 3. 2015 in 25. 3. 2015 od 9. do 11. ure. b. Izklicna cena: 47.790,00 EUR. 3. Trisobno stanovanje na naslovu Tomšičeva ulica 38, št. 8 v Slovenski Bistrici, (nezasedeno), v IV. nad. IV. etaža, v izmeri Gurs 86,90 m2 s kletjo, k.o. 753 Slovenska Bistrica, št. stavbe 1164, posamezni del 8, celotni ID znak 753-1164-8, letnik 1978, Tablica MO 20796. Za stanovanje je izdelana EI (Energetski razred D). a. Ogled stanovanja: 18. 3. 2015 in 25. 3. 2015 od 9. do 11. ure. b. Izklicna cena: 50.220,00 EUR. 4. Opremljeno enosobno stanovanje na naslovu Vodnikova cesta 1 v Brežicah, št. stan. 1 (nezasedeno) v I. nad., v izmeri 47,50 m2 (po Gurs), k.o. 1300 Brežice, ident. št. stavbe 498, št. posameznega dela 101, s celotnim ID znakom 1300-498-101, s kletjo, letnik 1959, Tablica MO 27437. Za stanovanje je izdelana EI (Energetski razred F). a. Ogled stanovanja: 17. 3. 2015 in 23. 3. 2015 od 9. do 11. ure. b. Izklicna cena: 39.000,00 EUR. 5. Opremljeno enosobno stanovanje na naslovu Vodnikova cesta 1, v Brežicah, št. stan. 4 (nezasedeno) v II. nad., v izmeri 48,10 m2 (po Gurs), k.o. 1300 Brežice, ident. št. stavbe 498, št. posameznega dela 104, s celotnim ID znakom 1300-498-104, s kletjo, letnik 1959, Tablica MO 27440; Za stanovanje je izdelana EI (Energetski razred F). a. Ogled stanovanja: 17. 3. 2015 in 23. 3. 2015 od 9. do 11. ure. b. Izklicna cena: 39.000,00 EUR. 6. Opremljeno dvosobno stanovanje na naslovu Bizeljska cesta 29, v Brežicah, št. stan. 1 (nezasedeno) v PR, v izmeri 55,00 m2 (po Gurs), k.o. 1300 Brežice, ident. št. stavbe 584, št. posameznega dela 1, s celotnim ID znakom 1300-584-1, s kletjo, letnik 1957, Tablica MO 27383; Za stanovanje je izdelana EI (Energetski razred E). a. Ogled stanovanja: 17. 3. 2015 in 23. 3. 2015 od 9. do 11. ure. b. Izklicna cena: 42.000,00 EUR. 7. Opremljeno dvosobno stanovanje na naslovu Bizeljska cesta 29, v Brežicah, št. stan. 3 (nezasedeno) v I. nad., v izmeri 55,20 m2 (po Gurs), k.o. 1300 Brežice, ident. št. stavbe 584, št. posameznega dela 3, s celotnim ID znakom 1300-584-3, s kletjo, letnik 1957, Tablica MO 27385. Za stanovanje je izdelana EI (Energetski razred E). a. Ogled stanovanja: 17. 3. 2015 in 23. 3. 2015 od 10. do 12. ure. b. Izklicna cena: 42.000,00 EUR. 8. Opremljeno dvosobno stanovanje na naslovu Bizeljska cesta 29, v Brežicah, št. stan. 5 (nezasedeno) v II. nad., v izmeri 56,20 m2 (po Gurs), k.o. 1300 Brežice, ident. št. stavbe 584, št. posameznega dela 5, s celotnim ID znakom 1300-584-5, s kletjo, letnik 1957, Tablica MO 27387. Za stanovanje je izdelana EI (Energetski razred E). a. Ogled stanovanja: 17. 3. 2015 in 23. 3. 2015 od 10. do 12. ure. b. Izklicna cena: 41.000,00 EUR. 9. Enosobno stanovanje s kabinetom na naslovu Kolodvorska ulica 4a, Krško, št. 8 (nezasedeno), v II. nad. 4. etaže, v skupni izmeri Gurs s kletjo 51,20 m2, k.o. 1316 Stara vas, iden. št. stavbe 622 in posameznega dela št. 8, celotni ID znak 1316-622-8, letnik 1961, tablica MO 20092. Za stanovanje je izdelana EI (Energetski razred D). a. Ogled stanovanja: 13. 3. 2015 od 10. do 11. ure in 23. 3. 2015 od 11. do 12. ure. b. Izklicna cena: 31.590,00 EUR. 10. Trisobno stanovanje s kabinetom na naslovu Jakčeva ulica 20, Novo mesto, št. stan. 5 (prazno) v PR, v izmeri 93,10 m2 (po Gurs), s kletjo, k.o. 1483 Kandija, ident. št. stavbe 768, št. posameznega dela 20, ID znak 1483-768-20, letnik 1974. Za stanovanje je izdelana EI (Energetski razred D). a. Ogled stanovanja: 13. 3. 2015 od 11. do 12. ure in 18. 3. od 15. do 16. ure. b. Izklicna cena: 68.500,00 EUR. 11. Dvosobno stanovanje na naslovu Ulica pod Smreko 4, v Črnomlju, št. stan. 2 (prazno) v II. nad., v izmeri 48,70m2 (po Gurs), k.o. 1535 Črnomelj, ident. št. stavbe 27, št. posameznega dela 2, s celotnim ID znakom 1535-27-2, letnik 1961. Za stanovanje je izdelana EI (Energetski razred E). a. Ogled stanovanja: 17. 3. 2015 od 10. do 12. ure. b. Izklicna cena: 30.000,00 EUR. 12. Garsonjera na naslovu Ob Hublju 6, Ajdovščina, št. stan. 10 (nezasedeno) v II. nad., v izmeri 22,50 m2 (po Gurs), k.o. 2392 Ajdovščina, ident. št. stavbe 963, št. posameznega dela 10, s celotnim ID znakom 2392-963-10, s kletjo, letnik 1976, Tablica MO 20082. Za stanovanje je izdelana EI (Energetski razred E). a. Ogled stanovanja: 19. 3. 2015 od 9. do 12. ure. b. Izklicna cena: 26.000,00 EUR. 13. Enosobno stanovanje na naslovu Radiška cesta 7, Kozina, št. stan. 3 (nezasedeno), v I. nad. 2. etaža, s kletnim boksom v skupni izmeri 22,80 m2, k.o. 2560 Hrpelje, iden. št. stavbe 231 in posameznega dela št. 3, celotni ID znak 2560-231-3, letnik 1961, obnovljen 1997-2011. Za stanovanje je izdelana EI (Energetski razred C). a. Ogled stanovanja: 19. 3. 2015 od 10. do 12. ure. b. Izklicna cena: 26.300,00 EUR. 14. Enosobno stanovanje na naslovu Pavšičeva ulica 18, Logatec, št. stan. 8 (nezasedeno) v III. nad., v izmeri 45,80 m2 (po Gurs), s kletjo, k.o. 2016 Blekova vas, ident. št. stavbe 3, št. posameznega dela 8, ID znak 2016-3-8, letnik 1982. Za stavbo je izdelana EI (Energetski razred D). a. Ogled stanovanja: 18. 3. 2015 od 8.30 do 10.30. b. Izklicna cena: 51.000,00 EUR. 15. Garsonjera na naslovu Osenjakova 12 v Ljubljani, št. stan. 13 (prazno) v III. nad., v izmeri 14,50 m2 (po Gurs), s kletjo, k.o. 1772 Slape, ident. št. stavbe 1484, št. posameznega dela 13, ID znak 1772-1484-13 letnik 1988. Za stanovanje je izdelana EI (Energetski razred C). a. Ogled stanovanja: 18. 3. 2015 od 11.30 do 14. ure. b. Izklicna cena: 39.900,00 EUR. B. Garaže 1. Garaža št. 57, na naslovu Pesarska 5, Ljubljana v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas, z ID znakom 1732-422-57, (prazno). Tablica MORS 30047. EI ni potrebna (334. člen EZ-1). a. Ogled garaže: 20. 3. 2015 od 9. do 11. ure. b. Izklicna cena: 8.155,00 EUR. 2. Garaža št. 112, na naslovu Pesarska 5, Ljubljana v stavbi št. 422, k.o. 1732 Štepanja vas, z ID znakom 1732-422-112, (prazno). Tablica MORS 30012. EI ni potrebna (334. člen EZ-1). a. Ogled garaže 20. 3. 2015 od 9. do 11. ure. b. Izklicna cena: 8.155,00 EUR. 3. Garaža št. 5, na naslovu Kočevska Reka 9a v Kočevski Reki, v izmeri 18,90 m2, (po Gurs), k.o. 1590 Kočevska Reka, ident. št. stavbe165, posamezni del stavbe št. 5, s celotnim ID znakom 1590-165-5, letnik 1982, Tablica MO 30222. EI ni potrebna (334. člen EZ-1). a. Ogled garaže: 19. 3. 2015 od 10. do 12. ure. b. Izklicna cena: 4.900,00 EUR. 4. Garaža št. 6 na naslovu Kočevska Reka 9a v Kočevski Reki, v izmeri 18,90 m2, (po Gurs), k.o. 1590 Kočevska Reka, ident. št. stavbe165, posamezni del stavbe št. 6, s celotnim ID znakom 1590-165-6, letnik 1982, Tablica MO 30223. EI ni potrebna (334. člen EZ-1). a. Ogled garaže: 19. 3. 2015 od 10. do 12. ure. b. Izklicna cena: 4.900,00 EUR. 5. Garaža št. 7, na naslovu Kočevska Reka 9a v Kočevski Reki, v izmeri 18,90 m2, (po Gurs), k.o.1590 Kočevska Reka, ident. št. stavbe165, posamezni del stavbe št. 7, s celotnim ID znakom 1590-165-7, letnik 1982, Tablica MO 30224. EI ni potrebna (334. člen EZ-1). a. Ogled garaže: 19. 3. 2015 od 10. do 12. ure. b. Izklicna cena: 4.900,00 EUR. 6. Garaža s posameznim delom št. 128, na naslovu Ambrožev trg 4, Ljubljana v stavbi št. 367, k.o. 1727 Poljansko predmestje, z ID znakom 1727-367-128, (praz­no). EI ni potrebna (334. člen EZ-1). a. Ogled garaže: 18. 3. 2015 od 11. do 12. ure. b. Izklicna cena: 6.033,00 EUR. 7. Garaža s posameznim delom št. 127, na naslovu Ambrožev trg 4, Ljubljana, v stavbi št. 367, k.o. 1727 Poljansko predmestje, z ID znakom 1727-367-127, (praz­no). EI ni potrebna (334. člen EZ-1). a. Ogled garaže: 18. 3. 2015 od 11. do 12. ure. b. Izklicna cena: 6.033,00 EUR. Zemljišča in objekti 1. Zemljišče v Občini Lendava, k.o. 167 Čentiba, parc. štev. 29, po Gurs-u neplodno, v skupni izmeri 4379 m2, ID znak 167-29/0-0. a. Javna dražba z znanim kupcem bo končana šele po tem, ko bo celotna nepremičnina 30 dni objavljena na UE in bodo ponudbe o nakupu možno posredovati tudi v tem obdobju. Najvišja ponudba bo zaključek postopka prodaje. Razlog navedenega izhaja iz potrdila o namenski rabi zemljišča, ki izkazuje, da je del, parc. št. 29, k.o. 167 Čentiba na območju kmetijskih zemljišč, ki pa se prodaja na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih in gozdovih. b. Ogled: (samostojno oziroma po predhodni najavi na tel. Erlih Bojan, 041/680-148). c. Izklicna cena 3.825,00 EUR. 2. Nezazidano stavbno zemljišče parc. št. 1692/11, k.o. 2290 Kojsko, celotni ID znak 2290-1692/11-0, v izmeri 695 m2. a. Ogled: (samostojno oziroma po predhodni najavi na tel. 01/471-20-83 ga. Soklič). b. Izklicna cena 12.800,00 EUR. III. Ogled nepremičnin: oglede stanovanj boste lahko opravili ob terminih, določenih ob posamezni nepremičnini. Na terenu bo dosegljiv Štefančič Vinko, tel. 05/728-01-20 za stanovanja na območju, Ajdovščine, za garaže na Ambroževem trgu v Ljubljani, stanovanje v Črnomlju in Kozini, tel. ga. Damjana, 031/675-088, za stanovanje v Logatcu, Ljubljani, garaži na Pesarski v Ljubljani in Kočevski Reki, Žagar Darko, tel. 051/690-901, za stanovanja v Slovenski Bistrici je dosegljiv g. Kolarić, tel. 02/236-38-11 za stanovanja v Brežicah Danilo Lindič, tel. 041/518-408. Za stanovanji v Krškem Andrej Molan, tel. 07/499-37-95 in v Novem mestu Srečko Pirc, 031/263-943. Glede vprašanj samega poteka javne dražbe smo dosegljivi na tel. 01/471-22-13 od 9. 3. 2015 do 25. 3. 2015, med 8. in 12. uro. IV. Pogoji in pravila javne dražbe: 1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno–kupljeno zato morebitne reklamacije ne bodo upoštevane. Predpisane davčne dajatve za nezazidana stavbna zemljišča DDV v višini 22% oziroma 2% davek na promet nepremičnin za stanovanja in zazidana stavbna zemljišča, ki niso vštete v ceno, stroške notarskih storitev in vpis v zemljiško knjigo, plača kupec. Nepremičnina bo prodana najugodnejšemu dražitelju. Vsa nadaljnja pravna razmerja z uporabniki zasedenih nepremičnin kupec ureja sam. 2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno: – od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 200,00 EUR, – od 50.000,01 EUR do 70.000,00 EUR za 400,00 EUR, – od 70.000,01 EUR do 100.000, 00 EUR za 600,00 EUR, – od 100.000,01 EUR naprej za 1.000,00 EUR. 3. Predvidena javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo. 5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 11 19119-7141998-106000. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. 6. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo do 27. 3. 2015 do 12. ure na naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, 106. javna dražba 30. 3. 2015« s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov: a. potrdilo o plačani kavciji iz katere je zraven plačila razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije; b. potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni, (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); c. dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); d. izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni, e. morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, f. osebno izkaznico, oziroma potni list (fizične osebe, s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb), g. pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje, Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le-te. 7. Predložiti je potrebno tudi: a. davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko, morebiten e-naslov in telefonsko številko. 8. Izbira najugodnejšega dražitelja Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe. a. če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno; b. izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno; c. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. 9. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14). Javno dražbo vodi pristojna komisija. 10. Ustavitev postopka: upravljavec ali pooblaščena oseba lahko s soglasjem predstojnika, do sklenitve pravnega posla, postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. V. Datum, čas in kraj javne dražbe: predvidena prodaja bo potekala 30. 3. 2015 ob 11. uri, v prostorih Ministrstva za obrambo, na naslovu Vojkova 55a v Avditoriju, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti