Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

, Stran 277
Drugo preklicujejo
»SONJA« PREVOZNIŠTVO, d.o.o., Zgornja Hajdina 67, Hajdina, licenco št. GE004493/05808/008, za vozilo kamion mercedes benz atego, reg. št. MB ZD-933. gnw-334974 AVTOPREVOZNIŠTVO JANKO LUPŠE S.P., Lesično 11, Lesično, licenco št. 012160/004, za tovorno vozilo, reg. št. LJ-PJ-069. gnq-335005 AVTOPREVOZNIŠTVO MIKLAVC, Slape 108, Ljubljana-Polje, licenco št. 011970/001, za vozilo mercedes benz atego, reg. št. LJ U8-40R. gnv-334975 Debeljak Tomaž, Kungota pri Ptuju 1A, Kidričevo, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500012968000, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnh-334989 Drozg Boštjan, Plat 17, Rogaška Slatina, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500036106000, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnw-334999 F & A TRANSPORT, d.o.o., Golica 2, Selca, dovolilnice oznaka 804/03, Ukrajina, št. 0277136, 0277140, 0277143, 0277410, 0281392. gnd-334993 F & A TRANSPORT, d.o.o., Golica 2, Selca, dovolilnico oznaka 804/03, Ukrajina, št. 0281196. gnc-334994 F & A TRANSPORT, d.o.o., Golica 2, Selca, dovolilnice oznaka 112/01, Belorusija, št. 4287710, 4290539, 4289107, 4289108. gnb-334995 F & A TRANSPORT, d.o.o., Golica 2, Selca, dovolilnice oznaka 643/96, Rusija, št. 1094103, 1094106, 1094381, 1094382, 1094383, oznaka 643/11, št. 1091762, 1093001, oznaka 643/09, št. 1080373. gnz-334996 Karić Rifet, Pot v Puškarno 11, Kranj, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500009144001, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnm-334984 Kavčič Janez s.p., Breznica 10, Žiri, licenco št. 012873001, za vozilo Volkswagen transporter, reg. št. KR 44-05Z. gnf-334991 Keder Marko, Dolenjska cesta 305, Škofljica, nacionalno licenco za avto-taksi prevozi, reg. št. LJGT-822, št. izvoda licence G006642/06894/022, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnt-335002 Krevelj Igor, Čanje 34, Blanca, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500008456001, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnx-334973 Mavsar Klavdija, Osredek pri Trški gori 5c, Krško, službeno izkaznico, št. 01338, izdal DARS, d.d. gnt-334977 Medved Davorin, Ulica Eve Lovše 10, Maribor, službeno izkaznico za cestninski nadzor, št. 00579, izdaj DARS, d.d. gns-334978 Menič Martin, Mali Podlog 14, Leskovec pri Krškem, potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za odgovorno osebo, št. 800974, izdalo Ministrstvo za promet, leto izdaje 2009. gnn-334983 Nikič Timotej, Klemenčičeva ulica 8, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Elektotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Vegova v Ljubljani. gnl-334985 PETER JEŽOVNIK S.P., Črnova 37, Velenje, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500028825003, izdana na ime Radoslav Miličević, izdajatelj Cetis Celje, d.d.. gnw-335003 POSREDNIŠTVO IN PREVOZNIŠTVO, Podgorje 39, Podgorje pri Slovenj Gradcu, potrdilo za voznike, št. 010061/AD59-2-1697/2014, veljavnost 31. 3. 2015. gnv-335000 Rebolj Silvo, Mala Sela 3, Vače, licnco št. 012403, za vozilo mercedes benz, reg. št. LJ F0-80Y. gnr-335004 ROBERT GRUDNIK S.P., Celjska cesta 56, Vojnik, licenci št. 010832/001 in 010832/003, za vozili Iveco, reg. št. CE U4 020 in CE RO 45T. gnu-334976 Rodež Marjan, Pesnica 44/A, Pesnica pri Mariboru, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500004114000, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gng-334990 Rodež Marjan, Pesnica 44A, Pesnica pri Mariboru, izpit za spremljevalca, št. 00000218, izdal CPU Ljubljana, leto izdaje 2012. gne-334992 T&V SPED d.o.o., Celovška cesta 228, Ljubljana, licenco za mednarodni cestni prevoz blaga za najem ali plačilo, št. GE006875/06944/003, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnq-334980 TUR d.o.o., Kamence 10, Rogaška Slatina, dovolilnice, oznaka 643/11 Rusija, št. 1093507, 643/09 Rusija, št. 1080374, 070/11 BiH, št. 1296. gnr-334979 Z.V.A.L. d.o.o., Štembalova ulica 7, Ljubljana, dovolilnice oznaka 112/01, Belorusija, št. 4290995, 4290996, 4291072, 4291073. gny-334997 Z.V.A.L. d.o.o., Štembalova ulica 7, Ljubljana, dovolilnice oznaka 643/09, Rusija, št. 1077922, 1077927, 1080551, 1080554, 1080555, 1080556, oznaka 643/96, št. 1094449, oznaka 643/11, št. 1091813. gnx-334998

AAA Zlata odličnost