Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

D 198/2014 Os-1107/15 , Stran 275
D 198/2014 Os-1107/15
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek po pokojnem Požar Alojziju (Luigi Posar), roj. 30. 1. 1905, vdovcu, nazadnje stanujočem na naslovu Ulica Giustinelli, Trst, Italija in umrlem dne 22. 7. 1992. Pismene oporoke ni zapustil, zapuščino pa predstavljajo denacionalizirane nepremičnine, in sicer: – parc. št. 303/0, k.o. 2631 – Portorož. do ene sedmine (1/7), – parc. št. 304/0, k.o. 2631 – Portorož, do ene sedmine (1/7), – parc. št. 294/0, k.o. 2631 – Portorož, do ene sedmine (1/7), – parc. št. 302/0, k.o. 2631 – Portorož, do ene sedmine (1/7), – parc. št. 305/0, k.o. 2631 – Portorož, do ene sedmine (1/7), – parc. št. 297/1, k.o. 2631 – Portorož, do ene sedmine (1/7), – parc. št. 326/0, k.o. 2631 – Portorož, do ene sedmine (1/7), – parc. št. 318/0, k.o. 2631 – Portorož, do ene sedmine (1/7), – parc. št. 296/0, k.o. 2631 – Portorož, do ene sedmine (1/7), – parc. št. 295/0, k.o. 2631 – Portorož, do ene sedmine (1/7), – parc. št. 327/0, k.o. 2631 – Portorož, do ene sedmine (1/7), – parc. št. 298/0, k.o. 2631 – Portorož, do ene sedmine (1/7) in – parc. št. 325/0, k.o. 2631 – Portorož, do ene sedmine (1/7). Sodišče ne razpolaga z rojstnimi podatki in naslovu dedinje Požar Lidije, stanujoče v Avstraliji, zato pozivamo dedinjo, da se priglasi sodišču v roku enega leta od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu dne 12. 1. 2015

AAA Zlata odličnost