Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

D 757/2014 Os-1303/15 , Stran 274
D 757/2014 Os-1303/15
Pri Okrajnem sodišču v Celju je v teku zapuščinski postopek po pok. Andreju Drolletu, sinu Andreja, roj. 14. 5. 1927, državljanu Republike Slovenije, vdovcu, umrlemu 7. 10. 2014, nazadnje stalno stan. Cesta v Tomaž 6a, Vojnik. V zapuščinskem postopku je dedno pravico na podlagi oporoke uveljavljal Anton Zimšek. Iz spisovnega gradiva izhaja, da zapustnik ni zapustil oseb, ki bi jim pripadala dedna pravica na podlagi zakona kot dedičem prvega dednega reda, sodišču pa niso znani podatki o tem, ali obstojijo osebe, ki sodijo v krog zakonitih dedičev drugih dednih redov in ki bi lahko uveljavljali dedno pravico po zapustniku oziroma se izrekli o veljavnosti zapustnikove oporoke. Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona ali oporoke, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu Republike Slovenije. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Celju dne 30. 1. 2015

AAA Zlata odličnost