Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

P 23/2014 Os-1140/15 , Stran 274
P 23/2014 Os-1140/15
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tožeče stranke Valentina Magajna, Dolnje Vreme 20, 6217 Vremski Britof, ki ga zastopa odvetnik Damjan Krt iz Sežane, zoper toženo stranko: Teodoro Bensa, Berica 845, Riviera, 3610 Vicenza (VI), Italija, sedaj neznanega bivališča in Ido Pavlin, Via Don Bosco 159, Gorica, Italija, sedaj neznanega bivališča, ki ju zastopa začasni zastopnik odvetnik Dragan Sikirica iz Sežane po predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika toženi stranki na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku, toženkama Teodori Bensa, Berica 845, Riviera, 3610 Vicenza (VI), Italija, sedaj neznanega bivališča in Idi Pavlin, Via Don Bosco 159, Gorica, Italija, sedaj neznanega bivališča, s sklepom z dne 14. 1. 2015 postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Dragana Sikirico, Ulica 1. maja 1. 6210 Sežana, ki bo toženki v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler toženki ali njun pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da jima je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani dne 15. 1. 2015

AAA Zlata odličnost