Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

P 56/2007 Os-1248/15 , Stran 274
P 56/2007 Os-1248/15
Okrožno sodišče v Novi Gorici je po okrožni sodnici Nataši Vižintin Komel, v pravdni zadevi tožeče stranke: Planinsko društvo Nova Gorica, Bazoviška 4, Nova Gorica, ki jo zastopa Maruška Trunkl Glavič, odvetnica v Novi Gorici, zoper tožene stranke: 1. Anton Komac, Lepena 26, Soča, 2. Terezija Komac, Alpska 22, Lesce, 3. Živa Komac, Alpska 22, Lesce, 4. Tončka Kravanja, Cesta revolucije 16, Jesenice, 5. Ivanka Komac, Selo 16/b, Žirovnica, 6. Ana Kavs, Soča 63, Soča, 7. Ivan Komac, Soča 100, Soča, 8. Albin Kravanja, Soča 104, Soča, 9. Marčela Žagar, Žaga 1, Srpenica, 10. Bibijana Ličer, Trg Golobarskih žrtev 25, Bovec, 11. Ivana Hosner, Soča 19, Soča, 12. Miran Kravanja, Lepena 6, Soča, 13. Marija Tabocchini, Via Massaia 4, Firenze, Italija, sedaj neznanega bivališča, 14. Ferdinand Zazijal, Lepena 15, Soča, ki ga zastopa Zorko Benedičič, odvetnik v Tržiču, 15. Društvo tabornikov, Rod puntarjev Tolmin, Ul. Padlih borcev 1/a, Tolmin, 16. Vida Komac, Zavrzelno 19, Bovec, 17. Jožef Kašca, Soča 38, Soča, 18. Cvetko Gašperšič, Lepena 10, Soča, 19. Marija Kašca, Rodiška c. 7, Kozina, 20. Damijan Kašca, Prešnica 21, Kozina, 21. Danjel Kašca, Cankarjeva 30, Radovljica, 22. Edvard Kašca, Brdo 64, Bovec, 25. Irma Thran, Gunzdurger str. 18/a, 89264 Weissenhorn, Nemčija, zaradi priznanja lastninske pravice, pcto. 25.000,00 EUR, zunaj naroka dne 2. 2. 2015 sklenilo: Na podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se 13. toženki Mariji Tabocchini, postavi začasni zastopnik, odvetnik Ivan Rutar, Cesta IX. Korpusa 100, Solkan, ki bo zastopal toženo stranko v pravdni zadevi P 56/2007, vse dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Novi Gorici dne 2. 2. 2015

AAA Zlata odličnost