Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

VL 10289/2013 Os-1274/15 , Stran 273
VL 10289/2013 Os-1274/15
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Porsche kredit in leasing SLO, d.o.o., Verovškova ulica 74, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p. d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžnici Saneli Miskić, Lipce 23, Blejska Dobrava, ki jo zastopa zak. zast. začasni zastopnik Marko Pirnat, Jakšičeva ulica 1, Ljubljana - dostava; Urban Jagodic, Hrušica 4276, Hrušica, zaradi izterjave 4.607,29 EUR, sklenilo: dolžnici Saneli Miskić, Lipce 23, Blejska Dobrava, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Pirnat Marko, Jakšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 4. 2. 2015

AAA Zlata odličnost