Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

VL 170806/2014 Os-1247/15 , Stran 273
VL 170806/2014 Os-1247/15
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Atrij Celje, upravljanje in promet z nepremičninami d.o.o., Ljubljanska cesta 20, Celje, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Radovan Cink, po odvetniku Feguš Marjan –odvetnik, Prešernova ulica 23A, Celje, proti dolžniku Deanu Kaiser, Querstrasse 15/4, Vogau, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Aleksić Marjan – odvetnik, Strma cesta 1A, Rogaška Slatina, zaradi izterjave 150,03 EUR, sklenilo: dolžniku Deanu Kaiser, Querstrasse 15/4, Vogau, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Aleksić Marjan, Strma cesta 1a, Rogaška Slatina. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 2. 2. 2015

AAA Zlata odličnost